โครงการเส้นทางท่องเที่ยว 3 เส้นทาง 10 ผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม จ.สกลนคร ครั้งที่ 2 >>

จังหวัดสกลนคร จัดงานประชาสัมพันธ์เส้นทางท่องเที่ยว 3 เส้นทาง 10 ผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม จ.สกลนคร ครั้งที่ 2เพื่อประชาสัมพันธ์เส้นทางท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ของจังหวัดสกลนคร ให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง และเพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นมีอาชีพและเกิดรายได้จากการท่องเที่ยวเที่ยวเชิงวัฒนธรรม โดยงานได้จัดขึ้น ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร

Sakhonnakorn (1)

จังหวัดสกลนครนั้น มีจุดเด่น หรือ จุดยุทธศาสตร์ จากการที่มีต้นทุนทางวัฒนธรรมที่หลากหลาย ทั้งทางด้านประวัติศาสตร์ ด้านพุทธศาสนา และวัฒนธรรม และเพื่อให้ประชาชนได้เกิดความภาคภูมิใจในเอกลักษณ์ของท้องถิ่น ได้นำเสนอเรืองราวของตนเองสู่คนภายนอก และได้มีส่วนร่วมในนขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมร่วมกันกับภาครัฐ โครงการนี้จึงถือกำเนิดขึ้นมา โดยโครงการได้จัดแบ่งเส้นทางท่องเที่ยวออกเป็น 3 เส้นทางด้วยกัน ได้แก่ เส้นทางท่องเที่ยว เยือนแหล่งประวัติศาสตร์ เส้นทางเฉลิมพระเกียรติ และเส้นทางตามรอยวัฒนธรรม การเดินทางไปในแต่ละเส้นทางก็มีของดีของจังหวัด ให้ได้เลือกช็อป เลือกชิมกันได้ ไม่ว่าจะเป็น ผ้าย้อมครามที่หลายๆตำบล หลายๆ อำเภอ ได้ผลิตเป็นสิ่งค้าส่งออกไปต่างประเทศ สร้างชื่อเสียงให้จังหวัดสกลนคร มายาวนานกว่า 10 ปี เพราะได้รับความนิยมอย่างมาก โดยเฉพาะชาวญี่ปุ่น และชาวยุโรป สินค้าอื่นๆ ตามเส้นทาง ก็ได้แก่ เนื้อขุนโพงยางคำ ที่กลายเป็นอาหารขึ้นชื่อที่ทุกคนรู้จักดีเช่นกัน ก็กำเนิด brand จากที่นี่ เลี้ยงบนเทือกเขาภูพาน และยังมี น้ำหมากเม่า ไก่ย่างอำเภอพังโคน และอีกหลายอย่างด้วยกัน จังหวัดสกลนคร จึงถือได้ว่า เป็นอีกหนึ่งที่มีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจของประเทศไทย ที่ทุกคนควรไปสัมผัสด้วยตัวเองซักครั้ง ตามรอยโครงการเส้นทางท่องเที่ยว 3 เส้นทาง 10 ผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม จ.สกลนคร ครั้งที่ 2

ที่มา:  ฝ่ายประชาสัมพันธ์
บันทึกภาพ:  ฝ่ายประชาสัมพันธ์
นำเสนอโดย www.starupdate.com หากนำข่าวไปใช้กรุณาอ้างอิงถึง www.starupdate.com ด้วย
ข่าวนี้อยู่ในหมวด Journey Update และ Tag: ติดตาม comment ของข่าวนี้ผ่านทาง RSS feed
Trackbacks are closed, but you can post a comment.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง