ทัวร์เกาหลี 5 วัน 3 คืน “SUPER SPECIAL WINTER KOREA” โดยสายการบิน Business Air (8B)

เกาะนามิ – วนอุทยานแห่งชาติซอรัคซาน – ยงเพียง สกี รีสอร์ท

สวนสนุก Samsung Everland – หอคอย โซล ทาวเวอร์ – Trick Eye Museum

ช้อปปิ้งตลาดทงแดมุน – ย่านเมียงดง – คลองชองเกชอน

กำหนดเดินทาง วันที่ 18-22 มกราคม 2556

วันแรก : กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ )

22.30 น. : คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์เช็คอินหมายเลข F สายการบิน Business Air (ใกล้ประตูทางเข้าหมายเลข 4) โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัท ให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกก่อนขึ้นเครื่อง

วันที่สอง : อินชอน  – เกาะนามิ (Winter Love Song) –วนอุทยานเขาซอรัคซาน-วัดชินฮึงซา

00.10 น. : บินลัดฟ้าสู่ สาธารณรัฐเกาหลีใต้โดยสายการ Business Air เที่ยวบินที่ 8B-868 (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง/ บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง )

07.30 น. : เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่งโมง (เพื่อความสะดวกในการนัดหมาย กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถิ่น) หลังจากผ่านการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว คณะพบไกด์ท้องถิ่น นำท่านเดินทางสู่ เมืองชุนชอน เมืองแห่งทะเลสาบ ที่มีทัศนียภาพอันสวยงามอีกแห่งหนึ่งของประเทศเกาหลีใต้

10.30 น. : ถึงเกาะนามิ นำคณะขึ้นเรือ Ferry สู่ “เกาะนามิ” ที่โรแมนติกอีกแห่งหนึ่งสำหรับคู่หนุ่มสาว ครอบครัว และกลุ่มเพื่อน  อีกทั้งยังเป็นหนึ่งในสถานที่ที่ใช้ถ่ายทำละครซีรี่ส์เกาหลีเรื่องดัง “เพลงรักในสายลมหนาว  หรือ  Winter Love Song”  เกาะนามิมีรูปร่างคล้ายใบไม้ที่ลอยอยู่ทางตอนเหนือของแม่น้ำฮันและอยู่ห่างจากกรุงโซลเพียง 63 กิโลเมตร  ณ  ที่แห่งนี้ท่านสามารถเช่าจักรยานเพื่อขี่เที่ยวรอบเกาะ หรือเดินเล่นชมสวนเกาหลี  คาราวะสุสานนายพลนามิ เดินผ่านแมกไม้แห่งสวนสนที่สูงเสียดฟ้าเพื่อสุขภาพผ่านดงต้นสน ดอกสน  ต้นเกาลัด  เลือกนั่งที่นั่งข้างชายฝั่งเพื่อชมบรรยากาศอันโรแมนติกใต้เงาไม้  มองดูพันธุ์สัตว์ต่างๆ  เช่น นกกระจอกเทศ  กระต่าย  เป็ด  กวาง  เมื่อถึงเวลาสมควรนำคณะนั่งเรือกลับมายังฝั่ง

กลางวัน : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย “ทัคคาลบี หรือ บาร์บีคิวไก่กระทะร้อน” อาหารขึ้นชื่อของเมืองชุนชอนเป็นเนื้อไก่ที่หั่นออกมาเป็นชิ้นพอคำ คลุกเคล้าด้วยเครื่องปรุง และหมักไว้จนได้ที่ เมื่อรับประทานจะนำมาผัดบนกระทะยักษ์ พร้อมด้วย Rice cake หรือเส้นก๋วยเตี๋ยวแบบหนานุ่มของเกาหลีมาผัดให้เข้ากัน และสุดท้ายเอาข้าวมาผัดทานเป็นข้าวผัดได้อีกด้วย แกล้มด้วยสาหร่าย โอเด้ง (เนื้อปลาผสมแป้ง) กิมจิ พร้อมข้าวสวยร้อน ๆ

หลังอาหารนำท่าน เดินทางไปยังอุทยานแห่งชาติโซรัคซาน (Seoraksan National Park) (ราคายังไม่รวมค่าขึ้นกระเช้า) เขาโซรัคซาน  อุทยานโซรัคซาน หรือ สวิสเซอร์แลนด์เกาหลี เป็นอุทยานแห่งชาติขนาดใหญ่ มีเนื้อที่ถึง 354 ตารางกิโลเมตร จัดได้ว่าเป็นแนวเขาที่สวยงามมากที่สุดแห่งหนึ่งในเกาหลี ซึ่ง ประกอบด้วย โอซอรัก เนซอรัก และนัมซอรักเทือกเขาแนวนอกแนวใน และแนวใต้ มีหุบเขาที่มีดอกไม้บานสะพรั่งทั้ง ฤดูใบไม้ผลิและใบไม้ร่วงให้ท่านได้ชมความงามและถ่ายภาพเป็นที่ระลึก

จากนั้น เยี่ยมชมวัดชินฮึงซา (Shinheungsa Temple) วัดชินฮึงซา..เป็นวัดศักดิ์สิทธิ์เก่าแก่ ตั้งอยู่ในอุยานแห่งชาติโซรัคซาน สร้างในสมัยอาณาจักรชิลลา และมีพระพุทธรูปสัมฤทธิ์ปางสมาธิขนาดใหญ่กลางหุบเขาและระฆังอันเก่าแก่ที่ีมีอายุกว่า 1,400 ปี ระหว่างทางเข้าวัด ผ่านสะพาน ซึ่งเป็นสะพานชะล้างจิตใจให้บริสุทธิ์ก่อนเข้าวัด เพื่อสักการะนมัสการขอพรจากพระพุทธรูปด้านใน เชิญนมัสการพระพุทธรูปสัมฤทธิ์ปางสมาธิขนาดใหญ่ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตัวท่านเองและครอบครัว

เย็น : รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (บริการท่านด้วย “พุลโกกิ โดยนำเนื้อหมูสไลด์หมักกับซอสและเครื่องเคียงต่าง ๆ ให้ออกรสหวานนุ่ม เวลาทานนำมาย่างขลุกขลิกกับซุปโกกิบนกระทะแบนหรือทรงครึ่งวงกลมพร้อมผักกะหล่ำและเส้นจันทน์โดยจะมีลักษณะออกเป็นแบบน้ำข้นเสิร์ฟพร้อมข้าวสวยร้อนและเครื่อเคียงต่าง ๆ

และเข้าสู่ที่พัก SORAK I PARK / HUNDAI SOO RESORT หรือเทียบเท่า 

วันที่สาม : สกีทัวร์ “ยงเพียง สกีรีสอร์ท” – สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ – กรุง โซล 

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านสู่ ลานสกี DRAGON VALLEY หรือ YONGPYUNG SKI RESORT ซึ่งเป็นลานสกี ที่ถือเป็นรีสอร์ทที่ใหญ่เป็นอันดับหนึ่งของประเทศเกาหลีใต้ จากความสวยงามที่สวยที่สุดในประเทศเกาหลี และความโรแมนติกของลานสกี ทำให้ที่นี่เป็นอีกสถานที่ที่ใช้ในการถ่ายทำซีรี่ย์ชื่อดังมากมาย ตั้งอยู่เชิงเขาพัลวังสถานที่พักผ่อนตากอากาศ และแหล่งสกีที่มีชื่อเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่งให้ท่านอิสระและสนุกเพลิดเพลินกับการเล่นสกี

**(ค่าเช่าอุปกรณ์สกีหรือสโนว์บอร์ด ประมาณ 40,000 วอนต่อเชต สโนสเลคประมาณ 14,000 วอนต่อเชต กระเช้าลิฟท์สำหรับท่านที่เล่นสกี ครึ่งวัน ประมาณ 50,000 วอนต่อท่าน  ค่ากอนดอลล่าประมาณ 14,000 วอนต่อท่าน  ท่านสามารถฝากไกด์ท้องถิ่นซื้อบัตร)  เตรียมตัวก่อนเล่นสกี ควรเตรียม ถุงมือสกี ผ้าพันคอ แว่นกันแดด เสื้อแจ๊คเก็ตกันน้ำหรือผ้าร่ม และกางเกงรัดรูป ขอคำแนะนำและฝึกวิธีการเล่นจากไกด์ท้องถิ่นก่อนลงสนามจริง เพื่อความปลอดภัยของท่านเองเป็นสำคัญ)**

กลางวัน : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  (บริการท่านด้วย “หมูย่างเกาหลี” อาหารพื้นเมืองเกาหลีที่เลื่องชื่อและรู้จักกันดีทั่วโลก มีรสชาติออกหวาน นุ่มและกลมกล่อมนำหมูสเต็กส่วนที่ติดกับกระดูก (เชื่อว่าเป็นส่วนที่เหมาะและอร่อยที่สุด) ย่างบนเตาถ่านแบบดั้งเดิม และตัดเป็นชิ้นพอคำ ห่อทานแบบเมี่ยงคำไทย  โดยใส่น้ำจิ้มเต้าเจี้ยว และเครื่องเคียงที่ขอบหรือข้าวสวยร้อนตามความชอบ  บริการเครื่องเคียงต่าง ๆ และน้ำซุปสาหร่าย)

หลังอาหาร อิสระให้ทุกท่านได้สนุกสนานกับเครื่องเล่นต่าง ๆ ที่ตื่นตาตื่นใจมากมายที่ “สวนสนุกเอเวอร์แลนด์” อาทิ…Roller Coaster, American Adventure, Rock spin, Shark, Amazon ฯลฯ ด้วยบัตรเครื่องเล่นแบบ Day pass ซึ่งสามารถเล่นเครื่องเล่นต่างๆ ได้แบบไม่จำกัด หรือแวะชมไฮไลท์ในสวนสนุก “ไลเกอร์” ซึ่งเกิดจากพ่อสิงโตกับแม่เสือโคร่ง ประทับใจไปกับความน่ารักของหมีแสนรู้ที่มาคอยต้อนรับนักท่องเที่ยวพร้อมแสดงความ สามารถอันน่าทึ่ง, ฉลองเทศกาลดอกไม้บานตามฤดูกาล เช่น ดอกทิวลิปในฤดูใบไม้ผลิ ดอกกุหลาบและดอกลิลลี่ในฤดูร้อน ดอกเบญจมาศ และใบไม้เปลี่ยนสีในฤดูใบไม้ร่วงท่านยังจะได้พบกับขบวนพาเหรดตุ๊กตาเอเวอร์แลนด์สีสันสดใสชมโชว์ต่างๆ ภายในสวนสนุก  และเลือกซื้อหาของที่ระลึกของเอเวอร์แลนด์มากมายนานาชนิดจากร้านค้าตลอดสองข้างทางที่ท่านไม่สามารถหาซื้อจากที่อื่นๆได้

เย็น : รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  (บริการท่านด้วย “หมูย่างเกาหลี” อาหารพื้นเมืองเกาหลีที่เลื่องชื่อและรู้จักกันดีทั่วโลก มีรสชาติออกหวาน นุ่มและกลมกล่อมนำหมูสเต็กส่วนที่ติดกับกระดูก (เชื่อว่าเป็นส่วนที่เหมาะและอร่อยที่สุด) ย่างบนเตาถ่านแบบดั้งเดิม และตัดเป็นชิ้นพอคำ ห่อทานแบบเมี่ยงคำไทย  โดยใส่น้ำจิ้มเต้าเจี้ยว และเครื่องเคียงที่ขอบหรือข้าวสวยร้อนตามความชอบ  บริการเครื่องเคียงต่าง ๆ และน้ำซุปสาหร่าย)

หลังอาหารค่ำเดินทางสู่กรุงโซล เมืองหลวง ที่มีประชากรถึง 1 ใน 4 ของประเทศ ผ่านชมตึกรามบ้านช่องอันทันสมัย ผสมผสานอารยธรรมอันเก่าแก่เมื่อ 5000 ปีที่แล้ว พักที่ OMOKGYO CO-OP / GM VILLE หรือเทียบเท่า 

วันที่สี่ : หอคอยโซล ทาวเวอร์ – ศูนย์โสมรัฐบาล – Trick Eye Museum – ศูนย์เครื่องสำอาง – ช้อปปิ้งตลาดทงเดมุน – ช้อปปิ้งย่านเมียงดง 

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำคณะเดินทางไปยัง “N-Seoul Tower  หรือ หอคอยกรุงโซล” ที่ตั้งอยู่บนบริเวณของ เขานัมซาน  1 ใน 18 หอคอยเมืองที่สูงที่สุดในโลก มีความสูงถึง 480 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล  ดังนั้นท่านจะเห็น  ทัศนียภาพของกรุงโซลได้อย่างชัดเจนและ มองได้กว้างไกลยิ่งขึ้น นอกจากนี้ท่านยังสามารถตาม รอยภาพยนตร์ไทยสไตล์ เกาหลี “กวน มึน โฮ” ได้โดยการคล้องกุญแจคู่รัก“ซี่งเชื่อกันว่าถ้าใครขึ้นมาคล้องกุญแจที่ หอคอยนัมซาน  และโยนลูกกุญแจทิ้งไป คู่รักคู่นั้นจะไม่มีใครมาพรากจากกันได้ชั่วนิรันดร์”

เดินทางไปยัง ศูนย์โสมเกาหลี ในบรรดา  สมุนไพรลักษณะเป็นอาคารสองชั้น ตัวพระตำหนักถูกสร้างให้ยื่นทั้งหมดในเกาหลี โสมจัดเป็นสมุนไพรที่คนนิยมใช้กันมากที่สุด เพราะเชื่อว่าโสมสามารถรักษาโรคได้สารพัดโรค วงจรการเก็บเกี่ยวโสมใช้เวลาตั้งแต่ 1-6 ปีโสมอายุ 6 ปี ถือได้ว่าเป็นโสมที่มีคุณภาพดีที่สุด ใน สมัยโบราณ โสมถือเป็นของล้ำค้ายิ่งกว่าทอง โสมเกาหลีจึงจัดว่าเป็นสินค้าที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล ชมวงจรชีวิตของโสม พร้อมเลือกซื้อโสมคุณภาพดีซึ่งรัฐบาลรับรองใช้บำรุงร่างกายทั้งยังเป็นของฝาก ซึ่งโสมที่นี้มีราคาถูกกว่าเมืองไทย 2 เท่า

กลางวัน : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  (บริการท่านด้วย “ซัมเคทัง หรือ ไก่ตุ๋นโสม” อาหารบำรุงสุขภาพต้นตำหรับจากในวัง ที่คัดสรรไก่ที่มีอายุ 45 วัน (เป็นช่วงที่เหมาะกับการรับประทาน ) ล้างเครื่องในออกและยัดไส้ด้วยของบำรง อาทิ เม็ดพุทราแห้ง รากโสมเกาหลี เก๋ากี้ รับประทานพร้อมข้าวซึ่งบรรจุในตัวไก่เสริมรสชาดด้วยเส้นอูด้งปรุงรสด้วยพริกไทยและเกลือป่น เสริ์ฟพร้อมอิมซัมจู เหล้าดองโสมรสชาติกลมกล่อมไม่ฉุน) 

หลังอาหารกลางวัน นำคณะเดินทางไปยัง “Trick Eye Museum” เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ในกรุงโซล เป็นการแสดง “เคล็ดลับงานศิลปะแห่งภาพ” ที่ทำให้ท่านได้ตื่นตาตื่นใจกับศิลปะแนวใหม่ เป็นภาพวาดในลักษณะ 3 มิติเหมือนภาพวาดมีชีวิตและหลุดออกมาจากแผ่นเฟรมภาพแนวคิดรูปแบบใหม่ เป็นความคิดสร้างสันและจินตนาการของการสร้างภาพโดยใช้เทคนิคพิเศษจากภาพสามมิติที่รวมทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์และการซ้อนภาพโดยกระตุ้นความเคลื่อนไหวของภาพให้มีมิติเหมือนจริง แกลอรี่นี้ เป็นงานที่เรียกว่า Trick of the Eye เป็นงานที่ดูลวงตา คล้ายจริง ซึ่งแต่ละภาพเป็นภาพที่มีชื่อเสียงอย่างมาก และถือได้ว่าเป็นที่นิยมสำหรับนักท่องเที่ยวแดนโสมแห่งใหม่ พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ เป็นศิลปะเชิง 3 มิติ แต่เป็นการวาดเพียงมิติเดียว แบบหลอกตาคนดู ศิลปะแบบนี้เรียกกันว่า ทรอมพลุยล์ มาจากภาษาฝรั่งเศสที่แปลว่า “ลวงตา” ซึ่งได้ให้ผู้ชมเข้าไปมีส่วนร่วมถ่ายภาพ ในพิพิธภัณฑ์มีภาพงานชิ้นโบว์แดงให้ทุกท่านได้สนุกสนานกับการแอคชั่นท่าทางต่างๆกับภาพแนวมิติที่รูปถ่ายของท่านจะออกมาดูประหนึ่งเหมือนจริงในเหตุการณ์ โดยมีตัวอย่างการจัดวางท่าทางไว้ข้างรูป ให้ท่านได้เก็บภาพประทับใจกันอย่างเต็มอิ่ม ตลอดการเที่ยวที่แห่งนี้

หลังอาหาร นำท่านไปยัง Cosmetic shop เชิญท่านอิสระกับการช้อปปิ้ง เลือกซื้อเครื่องสำอางจากหลาย แบรนด์ ชั้นนำ เช่น Etude ,Skinfood ,It skinในราคาสุดพิเศษ

จากนั้นอิสระช้อปปิ้งกัน อย่างจุใจที่ “ตลาดทงแดมุน” แหล่งรวมสินค้านานาชนิดในราคาปลีกและส่งที่เปิดบริการทั้งวันตลอด 24 ชั่วโมง ให้คณะได้เลือกชมและเลือกซื้อหาสินค้านานาชนิด อาทิเช่น ถุงเท้า รองเท้า เครื่องหนัง เสื้อผ้าสำเร็จรูป อุปกรณ์กีฬา กิ๊ฟชอป อุปกรณ์ครัว ของตกแต่งบ้าน ฯลฯ ได้ที่ ตึกดูซาน ตึกฟรียา ตึกเพียงฮวา แลธ ร้านค้าต่าง ๆ ในบริเวณใกล้เคียงได้ตามใจชอบ โดยท่านจะได้สัมผัสกับบรรยากาศการช้อปปิ้งในแบบเกาหลีอย่างแท้จริง เพลิดเพลินกับการเดินเข้าออกตึกโน้นตึกนี้จนอาจลืมเวลาไปเลย..

จากนั้นนำท่านช้อปปิ้ง ย่านเมียงดง (Myeongdong Market) หรือสยามสแควร์เกาหลี หากท่านต้องการทราบว่าแฟชั่นของเกาหลีเป็นอย่างไร ก้าวล้ำนำสมัยเพียงใดท่านจะต้องมาที่เมียงดงแห่งนี้พบกับสินค้าวัยรุ่น อาทิ เสื้อผ้าบุรุษ-สตรี เครื่องสำอางดังๆของเกาหลี พบกับความแปลกใหม่ในการช้อปปิ้งอีกรูปแบบหนึ่ง ซึ่งเมียงดงแห่งนี้จะมีวัยรุ่นหนุ่มสาวชาวโสมไปรวมตัวกันที่นี่กว่าล้านคนในแต่ละวันเชิญท่านเลือกซื้อหาสินค้าตามอัธยาศัย หรือจะเลือกลองนั่งดื่มกาแฟในคอฟฟี่ช้อปสไตล์เกาหลีได้ที่นี่เช่นกัน อิสระให้ทุกท่านได้ช้อปปิ้งกันตามอัธยาศัย

เย็น : รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (บริการท่านด้วย “ชาบู ชาบู” อาหารพื้นเมืองของคาบสมุทรเกาหลีตั้งแต่สมัยมองโกเลียบุกคาบสมุทรเกาหลีลักษณะคล้ายซุปหม้อไฟของญี่ปุ่น โดยนำเครื่องเคียงต่าง ๆ เช่นผักหลากชนิด เห็ดตามฤดู หมูเบคอนที่จัดเตรียมไว้มาจัดเรียงให้สวยงามในหม้อ เวลาทานเติมน้ำซุปชาบูปรุงรสแล้วต้มให้เดือดแล้วจึงนำอุด้งสดลงต้ม สามารถรับประทานเป็นอุด้งร้อน ทานพร้อมข้าวสวยร้อน  น้ำจิ้มซีอิ๊วเกาหลี และเครื่องเคียงต่าง ๆ)

และเข้าสู่ที่พัก OMOKGYO CO-OP / GM VILLE หรือเทียบเท่า 

วันที่ห้า : ช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษี – คลองชองเกชอน – ร้านสมุนไพร – ซุปเปอร์มาเก็ต – กรุงเทพ ฯ                        

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

หลังอาหารอาหารนำท่านเดินทางไปยัง ดิวตี้ฟรี กรุงโซล (Seoul Duty Free Shops) ดิวส์ตี้ฟรีช็อป กรุงโซล..ร้านขายสินค้าปลอดภาษี ที่ตั้งอยู่ในกรุงโซล มีสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังมากมายกว่า 500 ชนิด ทั้ง นํ้าหอม เสื้อผ้า เครื่องสำอาง กระเป๋า นาฬิกา เครื่องประดับ เป็นต้น ก่อนที่ท่านจะซื้อสินค้าที่ร้านดิวตี้ฟรีควรตรวจสอบราคาของที่เราคิดว่าจะซื้อก่อน เนื่องจากของบางอย่างในร้านดิวตี้ฟรีอาจถูกกว่าหรือแพงกว่า

นำคณะสัมผัสบรรยากาศ “คลองชองเกชอน” สร้างมาตั้งแต่ราชวงศ์โชซอน โดยเมื่อ 60 ปีที่แล้วเป็นคลองที่สกปรกมาก มีโรงงานทิ้งน้ำเสีย น้ำเริ่มเน่า จนถึงยุคของประธานาธิบดี ปัก จุงฮี จึงได้สร้างถนนคล่อมปิดคลองยาวประมาณ 15 กิโลเมตร ต่อมาปี 2004 ชุมชนเมืองโซลเรียกร้องให้ “เอาคลองคืนมา เอาถนนกลับคืนไป” ชาวเมืองแยกเป็นสองฝ่าย พวกหนึ่งต่อต้านโครงการนี้ เกรงว่ารถจะไม่มีถนนวิ่ง ไม่สามารถค้าขายได้ แต่อีกฝ่ายให้ทุบถนนทิ้งเอาแต่คลอง ในที่สุดประชามติส่วนใหญ่เห็นชอบให้ทุบถนนทิ้งเอาคลองคืนมาได้   วันที่ 1 ตุลาคม 2005 คลองสะอาดน้ำใสจึงปรากฏให้เห็น การฟื้นฟูคลองชองเกชอน ถือเป็นสิ่งที่น่าจดจำทำให้กรุงโซลกลายเป็นเมืองที่ความสมดุลระหว่างธรรมชาติ วัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ ส่งผลให้ผู้คิดและพัฒนาโครงการคือ “ลี เมียง บัก” ผู้ว่าราชการกรุงโซล ได้รับการเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีคนที่ 9 ของเกาหลี สองข้างถนนกลายเป็นเส้นทางท่องเที่ยวตามแนวคลอง แต่ละจุดมีการสาธิตชีวิตที่ผ่านมาของแต่ละชุมชน น้ำสะอาดในคลองสามารถ ลงไปเดินเล่นได้ มีการแสดงวิถีชีวิตของคนในสมัยโบราณให้เห็น ผู้คนนิยมมาพักผ่อน ในเวลากลางคืนมีการแสดงแสงสีเสียงที่งดงาม

จากนั้นนำท่านสัมผัส  ร้านสมุนไพร (Korea Herb)ใหม่ล่าสุดของเกาหลี โดยมีการจดลิขสิทธิ์เรียบร้อยแล้ว เป็นสมุนไพรเมล็ดฮ๊อกเกต ทางการแพทย์เรียกว่า *ผลไม้ทอง มีรสเปรี้ยว ดีสำหรับบุคคลที่นิยมดื่มชา กาแฟ น้ำอัดลม ฯลฯ เมล็ดฮ๊อกเกต จะช่วยในการล้างสารพิษที่ตกค้างหรือไขมันที่สะสมอยู่ภายในผนังของตับหรือไต ช่วยให้ตับหรือไตของท่านแข็งแรงขึ้น* ซึ่งยังส่งผลดีต่อสุขภาพร่างกายของท่านเอง

กลางวัน : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (บริการท่านด้วย “โอซัมหรือหมูปลาหมึกย่างบาร์บีคิว หมักสไตล์สมัยใหม่เกาหลี คนต่างประเทศนิยมรับประทานเพราะมีรสชาติออกหวานเผ็ดเล็กน้อย โดยนำบาร์บีคิวหมูปลาหมึกลงในกระทะครึ่งวงกลมพร้อมน้ำซุปปรุงรสเมื่อสุกรับประทานพร้อมเครื่องเคียงและข้าวสวยหากต้องการแบบรสชาติ เกาหลี แท้ๆ ก็สามารถใส่กิมจิหมักลงต้มด้วย ก็จะได้รสชาติอีกแบบหนึ่ง)

หลังอาหารนำท่านเดินทางออกสู่สนามบินระหว่างทางถ้าพอมีเวลาเหลือเราจะแวะให้ท่านได้ละลายเงินวอนกับการเลือกซื้อสินค้าพื้นเมือง ขนมแบบต่างๆ  อาทิ ช็อกโกแล๊ต โคลนพอกหน้า ผลไม้ กิมจิ หมอนเพื่อสุขภาพ ชินราเมียนหรือมาม่าเกาหลี ก่อนเดินทางสู่สนามบิน

17.00 น. : บินลัดฟ้ากลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Business Air เที่ยวบินที่ 8B-867

21.00 น. : ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ …..

อัตราค่าบริการ  (รวมตั๋วเครื่องบิน)

ราคา

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 หรือ 3 ท่าน ราคาท่านละ

23,900.- บาท

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ใช้เตียงเสริม ราคาท่านละ

22,900.- บาท

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่ใช้เตียงเสริม ราคาท่านละ

21,900.- บาท

พักห้องเดี่ยวจ่ายเพิ่มท่านละ

  3,000.- บาท

หมายเหตุ

-ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินทั้งไปและกลับโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

-ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรม หรือรายการอาหาร โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ขึ้นอยู่ตามความเหมาะสม

ราคาทัวร์รวม

-ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ตามเส้นทางที่ระบุในรายการชั้นทัศนาจร ไป-กลับพร้อมคณะ

-ค่าอาหารทุกมื้อ ตามที่ระบุในรายการ

-ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ/ ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ

-ค่าที่พักตามระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุ หรือเทียบเท่า

-ค่าภาษีสนามบิน ทุกแห่งที่มี

-ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละ20 กก.

-ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

ราคาทัวร์ไม่รวม

-ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง, ค่าโทรศัพท์ส่วนตัว, ค่าซักรีด, มินิบาร์ในห้อง, รวมถึงค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (หากท่านต้องการสั่งเพิ่ม กรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์แล้วจ่ายเพิ่มเองต่างหาก)

-ค่าทิปคนขับรถ และไกด์ท้องถิ่นท่านละ 20,000 วอนต่อคน

-ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

-ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินกำหนด (ปกติ20 กก.)

-ค่าวีซ่าสำหรับพาสปอร์ตต่างด้าว กรุณาเตรียมเอกสารคือ 1)พาสปอร์ต 2)ใบประจำตัวคนต่างด้าว 3)ใบสำคัญถิ่นที่อยู่ 4)สำเนาทะเบียนบ้าน(ถ้ามี) 5)สมุดบัญชีเงินฝาก(ถ้ามี) 6)รูปถ่ายสี2 นิ้ว2 รูป แล้วทางบริษัทฯจะเป็นผู้ดำเนินการยื่นวีซ่าให้ท่าน โดยจ่ายค่าบริการต่างหาก (สำหรับหนังสือเดินทางต่างด้าว เจ้าของหนังสือเดินทางต้องทำเรื่องแจ้งเข้า-ออกด้วยตนเองก่อนจะยื่นวีซ่า)

หมายเหตุ

-เที่ยวบิน ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ

-หนังสือเดินทาง ต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น

-ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล หรือกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทย และต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ

-ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว

-ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง

-ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ กรณีที่ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถนำมาเลื่อนวันหรือคืนเงินได้

-เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด

เงื่อนไขการให้บริการ

1. ในการจองครั้งแรก ชำระมัดจำท่านละ 5,000.-บาท หรือทั้งหมด ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทาง 15 วัน (การไม่ชำระเงินค่ามัดจำ หรือชำระไม่ครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใดใด ผู้จัดมีสิทธิยกเลิกการจัดหรือยกเลิกการเดินทาง) 

2.  การยกเลิก

• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด

• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท

• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7 – 14 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์

• ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 1 – 6 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100 % ของราคาทัวร์

• กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศ หรือต่างประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Charter Flight, Extra Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมด

• ในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ

ที่มา:  AGENT.PB.
บันทึกภาพ:  AGENT.PB.
นำเสนอโดย www.starupdate.com หากนำข่าวไปใช้กรุณาอ้างอิงถึง www.starupdate.com ด้วย
ข่าวนี้อยู่ในหมวด Journey Update และ Tag: , , , , , , , , , , , , , ติดตาม comment ของข่าวนี้ผ่านทาง RSS feed
Trackbacks are closed, but you can post a comment.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

จังหวัดแดกูเตรียมเดินหน้าผลักดันสถานที่ท่องเที่ยว จับมือ 8 บริษัททัวร์ ลงนาม MOU เพื่อรุกตลาดนักท่องเที่ยวไทย >>

ทิฟฟานี่ (Tiffany) และ ยูริ (Yuri) วง Girls’ Generation รับหน้าที่พิธีกรในงาน Incheon Korean Music Wave 2013

หนุ่มๆ ชูไอ (SHU-I) ออดอ้อนสาวไทยสวยจัง ในงาน เดอะไนน์ พระราม 9 เฉลิมฉลองครบรอบ 2 ปี พร้อมประเดิมเวที 7 สีคอนเสริต์เวทีแรกหลังจากคัมแบค

Group Interview HENRY

วง ZE:A เตรียมคัมแบคเดือนสิงหาคมนี้