ประมวล Tag: กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

ใหม่ สุคนธวา งดหวือชั่วคราว ร่วมโครงการ “สุขภาพดี แท็กซี่ไทย” รณรงค์ให้แท็กซี่ไทยตรวจสุขภาพฟรี


ช่วงนี้เจ้าแม่เซ็กซี่ของวงการอย่างสาวใหม่–สุคนธวา เกิดนิมิตร ที่ขอพักงานเซ็กซี่ชั่วคราว หันมาร่วมรณรงค์ให้ผู้ให้บริการแท็กซี่ไทย เข้าร่วมโครงการดีๆ ของ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณะสุข กับโครงการ “สุขภาพดี แท็กซี่ไทย (Healthy Taxi)” ตวรจสุขภาพฟรีแท็กซี่ไทย ลดอาการเสี่ยงจากการเกิดโรค เพื่อให้ผู้โดยสารสามารถใช้บริการได้อย่างปลอดภัยและปลอดโรค ซึ่งงานนี้สาว ใหม่ สุคนธวาขอเป็นตัวแทนผู้ใช้บริการแท็กซี่ กล่าวว่า…
 อ่านต่อ »

Tag อื่นๆ: , , , ,

เปิดโครงการ “สุขภาพดี แท็กซี่ไทย (Healthy Taxi)”


กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข นำโดย นายแพทย์ประดิษฐ   สินธวณรงค์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข   และแพทย์หญิงวิลาวัณย์ จึงประเสริฐ อธิบดีกรมการแพทย์ ให้เกียรติร่วมพิธีเปิดโครงการ  “สุขภาพดี แท็กซี่ไทย (Healthy Taxi)” ตรวจสุขภาพฟรีลดอาการเสี่ยงจากโรค อาทิ โรคหัวใจและหลอดเลือด , โรคระบบทางเดินหายใจ และความเครียด…
 อ่านต่อ »

Tag อื่นๆ: , , , , , ,