ประมวล Tag: จ.สกลนคร

โครงการเส้นทางท่องเที่ยว 3 เส้นทาง 10 ผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม จ.สกลนคร ครั้งที่ 2 >>


จังหวัดสกลนคร จัดงานประชาสัมพันธ์เส้นทางท่องเที่ยว 3 เส้นทาง 10 ผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม จ.สกลนคร ครั้งที่ 2เพื่อประชาสัมพันธ์เส้นทางท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ของจังหวัดสกลนคร ให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง และเพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นมีอาชีพและเกิดรายได้จากการท่องเที่ยวเที่ยวเชิงวัฒนธรรม โดยงานได้จัดขึ้น ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร จังหวัดสกลนครนั้น มีจุดเด่น หรือ จุดยุทธศาสตร์…
 อ่านต่อ »