ประมวล Tag: สายการบินไทยเวียตเจ็ท

สายการบินไทยเวียตเจ็ท ให้บริการ Call Center หมายเลขใหม่ ยกระดับความสะดวกสบายเพื่อผู้บริโภค ตั้งแต่ 1 กรกฎาคมนี้เป็นต้นไป >>


สายการบินไทยเวียตเจ็ท มอบความสะดวกแก่ผู้โดยสาร ด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพในบริการ Call Center โดยจะทำการเปลี่ยนจากหมายเลขเดิมเป็นหมายเลข 02-089-1909 พร้อมให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 8.00 – 22.00 น. ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2560 เป็นต้นไป ซึ่งผู้โดยสารสามารถติดต่อเพื่อตรวจสอบเที่ยวบิน บัตรโดยสารราคาพิเศษ โปรโมชั่น การสำรองที่นั่ง และการซื้อบริการเสริมพิเศษ เช่น การซื้อน้ำหนักสัมภาระเพิ่มเติม การเลือกที่นั่ง และการจองเมนูอาหารบนเที่ยวบิน รวมถึงการชำระค่าบริการด้วยบัตรเครดิตหรือวิธีการอื่น…
 อ่านต่อ »

Tag อื่นๆ: