ประมวล Tag: เทศกาลนวัตศิลป์นานาชาติ

“ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน)” ดึง“สุดยอดนักออกแบบไทย”ร่วมสร้างมูลค่างานศิลปหัตถกรรม เตรียมอวดโฉมผลงานชิ้นเด่นใน“กิจกรรม SACICT’s Prototype Product Design Gallery” วันที่ 2-5 พ.ค. ณ ไบเทค บางนา


ด้วยพันธกิจของการส่งเสริมสนับสนุนและทาตลาดให้กับผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพ และศิลปหัตถกรรมไทย พร้อมเพิ่มมูลค่าสินค้า สร้างรายได้ให้กับชุมชนโดยไม่หวังผลกาไร!!! ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) ภายใต้การบริหาร คุณพิมพาพรรณ ชาญศิลป์ ผู้อานวยการฯ (ศ.ศ.ป.) เดินหน้ากางโรดแมพสานต่อทุกภารกิจที่จะทาให้สินค้าที่เป็นเอกลักษณ์ของไทยไปถึงฝั่งฝัน ตอบโจทย์ทั้งเรื่องของการ “อนุรักษ์ศิลปหัตถกรรมไทย” รวมถึง “รายได้ที่เพิ่มขึ้น” ของชุมชนสมาชิกกว่า 36 แห่งทั่วประเทศ!! โดย…
 อ่านต่อ »

Tag อื่นๆ: , , , , , , , , , , , , , ,