โฆษณากับ starupdate.com

พื้นที่โฆษณาของ starupdate.com จะมีอยู่ 4 ตำแหน่งดังนี้

(1) banner ขนาด 780x300 pixel บริเวณ slide หน้าแรกของเว็บ ราคา 1,000 บาทต่อเดือน

(2) banner ขนาด 240x600 pixel บริเวณ side bar ด้านข้างของทุกหน้า ราคา 800 บาทต่อเดือน

(3) banner ขนาด 200x200 pixel บริเวณ side bar ด้านข้างของทุกหน้า ราคา 500 บาทต่อเดือน

(4) banner ขนาด 800x120 pixel บริเวณ footer ด้านล่างของทุกหน้า ราคา 800 บาทต่อเดือน

*ราคาทั้งหมด เฉพาะวันนี้ถึง 31 ธค. 2556

ปัจจุบัน starupdate.com มีผู้เยี่ยมชมประมาณ 1,500-2,000 คน ต่อวัน
และมีจำนวนการเข้าชม 2,300-3,000 ครั้ง ต่อวัน

สามารถดูได้จากตารางด้านล่างนี้:

ติดต่อเราได้ที่:
โทรศัพท์: 086-787-6121
e-mail: starupdate@hotmail.com