โฆษณากับ starupdate.com

พื้นที่โฆษณาของ starupdate.com จะมีอยู่ 4 ตำแหน่งดังนี้

(1) banner ขนาด 780x300 pixel บริเวณ slide หน้าแรกของเว็บ ราคา 1,500 บาทต่อเดือน

(2) banner ขนาด 240x600 pixel บริเวณ side bar ด้านข้างของทุกหน้า ราคา 1,000 บาทต่อเดือน

(3) banner ขนาด 200x200 pixel บริเวณ side bar ด้านข้างของทุกหน้า ราคา 700 บาทต่อเดือน

(4) banner ขนาด 800x120 pixel บริเวณ footer ด้านล่างของทุกหน้า ราคา 1,000 บาทต่อเดือน

*ราคาทั้งหมด เฉพาะวันนี้ถึง 31 ธค. 2565

ติดต่อเราได้ที่:
โทรศัพท์: 081-903-7343
e-mail: starupdate.com@gmail.com