เอ็กซ์คลูซีฟทริป CITIZEN – Give the Better Life #ไปกับหมากไปกับCITIZEN ร่วมช่วยเหลือเต่าพิการ และได้รับบาดเจ็บ ปลูกจิตสำนึกอนุรักษ์ทรัพยากรและสัตว์ทะเลหายากของท้องทะเลไทย >>

ในปี 2518 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเสด็จเยี่ยมราษฎร ณ เกาะมันใน จ. ระยอง พบว่าราษฎรล่าและกินเต่าทะเลเป็นจำนวนมาก พระองค์ทรงมีสาย พระเนตรอันยาวไกล จึงมีพระราชดำริจัดตั้งโครงการสมเด็จฯ อนุรักษ์เต่าทะเล ณ เกาะมันใน โดยทรงพระราชทานทรัพย์สินส่วนพระองค์ และพระราชทานสิ่งของ เพื่อดำเนินโครงการสมเด็จฯ อนุรักษ์พันธุ์เต่า โดยเริ่มดำเนินโครงการมาตั้งแต่ปี 2522 จวบจนปัจจุบัน ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระปรีชาสามารถ และสายพระเนตรอันยาวไกล ก่อให้เกิดความตื่นตัวในด้านการอนุรักษ์สัตว์น้ำ เพื่อให้ดำรงอยู่คู่ท้องทะเลไทย พร้อมมุ่งมั่นอนุรักษ์ธรรมชาติ สัตว์น้ำ และสามารถแก้ปัญหาความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศน์และสิ่งแวดล้อม

 

จากการตื่นตัวและตระหนักรู้ถึงการอนุรักษ์ทรัพยกรธรรมชาติและหันมาใส่ใจสิ่งแวดล้อม จึงเป็นที่มาในโครงการ CITIZENGive the Better Life ร่วมกับ ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทย ฝั่งตะวันออก และ ศูนย์วิจัยโรคสัตว์น้ำคณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยนำรายได้ส่วนหนึ่งจากการจำหน่าย CITIZEN รุ่น FUGU PROMASTER Limited Edition ซึ่งจัดจำหน่ายในประเทศไทยเพียง 999 เรือนในประเทศไทย ร่วมสมทบเข้าโครงการช่วยเหลือเต่าทะเลที่พิการและได้รับบาดเจ็บ ถือเป็นการสนับสนุนและต่อเนื่องจากโครงการนวัตกรรมขาเทียมของเต่าทะเล Extreme plus Sea turtle prostheses ที่กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) (ปตท.) และ บริษัทพีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) (GC)  เพื่อให้เต่าทะเลมีชีวิตที่ดีขึ้น สามารถกลับมาว่ายน้ำและกลับไปใช้ชีวิตในท้องทะเล อันเป็นบ้านที่แท้จริงได้อย่างยั่งยืนต่อไป

 วิภาวรรณ มหาดำรงค์กุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ศรีทองพาณิชย์ จำกัด ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายนาฬิกาซิติเซ็นอย่างเป็นทางการในประเทศไทย กล่าวว่า “บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการทำกิจกรรมเพื่อสังคม มาตลอดกว่า 30 ปี โดยเฉพาะการอนุรักษ์ทรัพยกรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับ ปรัชญาแนวคิดของ ซิติเซ็น คือ Better Starts Now”  ซึ่งทางซิติเซ็น จึงจัดกิจกรรม CITIZENGive the Better Life #ไปกับหมากไปกับCITIZEN นำรายได้ส่วนหนึ่งจากการจำหน่ายนาฬิกา CITIZEN รุ่น FUGU PROMASTER Limited Edition นาฬิกาดำน้ำรุ่นที่ 3 ในตระกูลของ PROMASTER สนับสนุนการช่วยเหลือเต่าทะเลที่ได้รับบาดเจ็บและพิการให้กลับมาสมบูรณ์แข็งแรงใช้ชีวิตเป็นปกติได้อีกครั้ง เป็นการช่วยต่ออายุเต่า ได้ปล่อยให้เขาใช้ชีวิตภายนอกบ่อพักเลี้ยงได้อย่างมีอิสระ สามารถกลับมาว่ายน้ำและกลับไปใช้ชีวิตในท้องทะเลอันเป็นบ้านที่แท้จริงได้อย่างยั่งยืนต่อไป ซึ่งเราได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญ และผู้ทรงคุณวุฒิ จากศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล และชายฝั่งอ่าวไทย ฝั่งตะวันออก และศูนย์วิจัยโรคสัตว์น้ำคณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พร้อมทั้ง หมาก-ปริญ สุภารัตน์ แบรนด์   แอมบาสเดอร์ซิตี้เซ็น และแฟนคลับผู้มีหัวใจสีเขียวมาร่วมกิจกรรมครั้งนี้ เพื่อให้ทุกคนได้รับความรู้เกี่ยวกับรายละเอียดของการทำขาเทียมเต่าทะเล ตระหนักรู้ถึงภัยอันตรายของขยะทะเล ที่ส่งผลร้ายแรงกับระบบนิเวศน์และทรัพยากรทางทะเล ตลอดจนช่วยกันรณรงค์ อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและสัตว์ทะเลหายากของท้องทะเลไทยต่อไป ซึ่งเรายังเร่งระดมทุนช่วยเหลือโครงการอย่างต่อเนื่องค่ะ”

ผอ.สุเทพ เจือละออง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งตะวันออก เปิดเผยว่า “เรื่องของเต่าทะเลเป็นสิ่งที่น่ากังวลมากขึ้น เพราะมีเคสที่เกิดบ่อยๆ ขณะที่ทีมบุคลากร เครื่องมือแพทย์ยังไม่พร้อมที่จะรองรับเคสได้ทั้งหมด ยิ่งในช่วงนี้มีเต่าที่รับบาดเจ็บและล้มตายจากขยะทะเล จำนวนมากถึง 30 เคสต่อเดือน ที่มาเกยตื้นโดยเฉพาะที่ระยองซึ่งมีจำนวนมากกว่าศูนย์ที่ภูเก็ต หากเต่าตัวไหนติดเชื้อรุนแรงก็ต้องแยกสถานที่พักฟื้น  แม้ 90% ของเต่าเกยที่ตื้นจะไม่ตาย เพราะทางศูนย์ฯ มีเครือข่ายชาวประมงคอยแจ้งเหตุการณ์หากพบเจอ และได้มีการจัดอบรมชาวประมงเบื้องต้นในการปฏิบัติเมื่อเจอเต่าได้รับบาดเจ็บหรือป่วย ชาวประมงเหล่านี้จะให้การช่วยเหลือหน้างานก่อนที่จะถึงทีมแพทย์  ตอนนี้มีการพัฒนาแอพลิเคชั่นเพื่อใช้มือถือให้สามารถสแกนหน้าเต่าได้ เหมือนที่สามารถสแกนลายนิ้วมือ หรือสแกนหน้าคนได้ เพื่อดูว่าเต่าตัวนี้มีประวัติการรักษาที่ไหนไหม สำหรับโครงการที่เกาะ มันในซึ่งเป็นศูนย์เรียนรู้เรื่องสัตว์หายากและเต่าทะเล ในขณะนี้มีแผนที่จะทำโครงการดูแลเต่าที่พิการที่ไม่สามารถกลับคืนสู่ธรรมชาติได้ ให้อยู่ที่เกาะ และเริ่มทำโครงการปลูกหญ้าทะเลซึ่งเป็นอาหารของเต่าตนุเอาไว้ โดยมีบ่อ   30 ขนาดไร่ ให้เต่าได้พักฟื้น ถ้าสภาพร่างกายเต่าตัวไหนไหวที่จะกลับสู่ธรรมชาติก็จะนำไปปล่อยคืนทะเล  แต่ถ้าตัวไหนไม่ไหวต้องรับดูแลไปตลอด ก็ต้องจัดทำโครงการนี้ขึ้นมา อนาคตจึงอยากให้มีกองทุนหรือให้มีหน่วยงานที่เข้ามาช่วยเหลือเต่าเหล่านี้ ทุกวันนี้มีเต่าทะเลที่หายป่วยแล้วนำกลับคืนสู่ธรรมชาติ แต่ใช้งบประมาณปีละเกือบล้านบาท ต่อตัว ทั้งที่ทางศูนย์ได้งบแค่ 3 สามแสนบาทเท่านั้น  ในส่วนของโครงการวิจัยทำขาเทียมทีมงานจากหลายส่วนต้องร่วมทำงานดูข้อกระดูกที่เหลืออยู่ ต้องมีนักวิเคราะห์วัสดุเข้ามาช่วยทำให้ขาเทียมเปรียบเสมือนร่างกายของเต่าได้อย่างถาวร เพราะเต่าจะต้องใช้ขาหน้าในการว่ายน้ำ ถ้าใส่ขาเทียมก็ต้องศึกษาอีกหลายส่วนให้ขาเทียมว่ายได้ดีไม่ขัดแย้งกับวิถีการว่ายของเต่า ต้องมีนักชีววิทยา ทีมแพทย์ช่วยเหลือ โดยรวมแล้วเป้าหมายสูงสุดของศูนย์ฯ คือต้องการให้เต่าทะเลมีชีวิตต่อ อย่างยั่งยืนในท้องทะเลซึ่งเป็นบ้านของพวกเขา และถ้าเขาป่วยก็ต้องมีทีมแพทย์มีเครื่องมือที่ช่วยเหลือได้อย่างพอเพียงไม่ต้องใช้ชีวิตอย่างทรมานในท้องทะเล”

รศ.สพ.ญ. ดร.นันทริกา ชันซื่อ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยโรคสัตว์น้ำ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า “ยังมีคนอีกมากมายที่ไม่ทราบว่าทำไมเราถึงต้องอนุรักษ์เต่าทะเล สัตว์ดึกดำบรรพ์แห่งท้องทะเล ตั้งแต่แรกเกิดเต่าทะเลต้องพบอุปสรรคจากธรรมชาติมากมาย ตั้งแต่วางไข่ก็จะโดนตัวตะกวดมาแอบกินไข่  หลังออกจากไข่นกก็มากิน เมื่อว่ายลงทะเลก็ยังไม่รอดโดนปลามากินอีก มีแค่บางตัวที่รอดจนโตขึ้นมามีกระดองแข็งเป็นเกราะป้องกัน แต่สุดท้ายยังต้องมาพิการและบาดเจ็บจากเครื่องมือประมงจากขยะทะเล แต่ละปี  มีเต่าทะเลที่ต้องได้รับการรักษาอยู่ในความดูแลของศูนย์เฉลี่ยปีละ 200 – 300 ตัว และเต่าเหล่านี้ไม่สามารถดำรงชีวิตในธรรมชาติได้ จำเป็นต้องอยู่ภายใต้การดูแลของเจ้าหน้าที่ในระยะยาว น่ายินดีที่ตอนนี้สังคมไทยเล็งเห็นความสำคัญของการอยู่ร่วมกันระหว่างคนและสัตว์โลก และพร้อมช่วยเหลืออย่างเต็มกำลังความสามารถ โครงการวิจัยขาเทียมและดูแลรักษาเต่าพิการถือเป็นความร่วมมือจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อช่วยเหลือเต่าทะเลพิการและได้รับบาดเจ็บให้กลับมามีชีวิตที่ดีอีกครั้ง ทั้งภาคเอกชนที่ร่วมสมทบทุนสนับสนุนการทำงาน ทีมนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญสาขาต่างๆ  ทั้งด้านสัตวแพทย์ ชีวกลศาสตร์ ชีวการแพทย์ มาผสมผสาน กับเทคโนโลยีทันสมัย เพื่อพัฒนานวัตกรรมวัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม นำมาซึ่งนวัตกรรมขาเทียมของเต่าทะเลที่มีประสิทธิภาพสูงสุด นำมาติดให้กับสัตว์ทะเลที่หายากและใกล้สูญพันธุ์อย่างเต่าทะเล ได้กลับมาดำรงชีวิตกลับคืนสู่ท้องทะเลซึ่งเป็นบ้านที่แท้จริงของพวกเขาอีกครั้ง”

 

ดร. อ. คทา ชินบัญชร นักโหราศาสตร์พยากรณ์และผู้เชี่ยวชาญเรื่องธาตุ กล่าวว่ายินดีที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมครั้งนี้ เพราะเป็นกิจกรรมที่ดี หลายฝ่ายร่วมมือกันช่วยเหลือเต่าทะเลซึ่งเป็นสัตว์หายากให้ได้กลับไปใช้ชีวิตคืนสู่ท้องทะเลที่เปรียบเสมือนบ้านของพวกเขา  ถือเป็นการสร้างบุญกุศลครั้งใหญ่ให้ชีวิต เพราะตามความเชื่อเต่าเป็นสัตว์มงคลที่มีอายุยืนยาว การช่วยชีวิตเต่า หรือช่วยยืดอายุเต่ามีอานิสงส์ผลบุญมากมายยิ่งนัก ทำให้ครอบครัวสุขภาพแข็งแรง อายุยืนยาว ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียน ช่วยสะเดาะห์เคราะห์ ชีวิตราบรื่น เป็นที่รักและเมตตาของบุคคลรอบข้าง  และส่วนตัวเห็นว่านาฬิกา CITIZEN รุ่น FUGU PROMASTER Limited Edition มีการออกแบบได้น่าสนใจตามศาสตร์เรื่องธาตุ โดยมีให้เลือก 5 สี ตามธาตุ อาทิ ธาตุน้ำ สีดำ สีน้ำเงิน ใช้แล้วมีพลัง มีเสน่ห์ดึงดูด  / ธาตุไม้ สีเขียว นำมาซึ่งความเจริญ งอกงาม อุดมสมบูรณ์ / ธาตุไฟ สีแดง ส่งเสริม อำนาจ บารมี โชคลาภ / ธาตุดิน สีทอง หรือ สีดำ ช่วยหนุนให้มีความหนักแน่น ก้าวหน้ามั่นคงในชีวิต / และธาตุทอง สีทอง น้ำเงิน นำพาทรัพย์สินเงินทอง หากใครได้สวมใส่ก็จะยิ่งส่งเสริมความเป็นสิริมงคลให้กับชีวิตอย่างแน่นอน”

นับเป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆ เพื่อสังคม ร่วมสนับสนุนสิ่งดีๆ เหล่านี้สามารถเป็นเจ้าของ CITIZEN              รุ่น FUGU PROMASTER Limited Edition วางจำหน่ายในประเทศไทย ณ เคาน์เตอร์ซิติเซ็นในห้างสรรพสินค้าชั้นนำ และร้านค้าตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการ

ที่มา:  ฝ่ายประชาสัมพันธ์
บันทึกภาพ:  ฝ่ายประชาสัมพันธ์
นำเสนอโดย www.starupdate.com หากนำข่าวไปใช้กรุณาอ้างอิงถึง www.starupdate.com ด้วย
ข่าวนี้อยู่ในหมวด PR Update และ Tag: , ติดตาม comment ของข่าวนี้ผ่านทาง RSS feed
Trackbacks are closed, but you can post a comment.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

#หมากปริญ นำขบวนแห่มังกรแห่งโชคลาภความยาวกว่า 30 เมตรสุดตระการตา เปิดตัวยิ่งใหญ่ ศูนย์การค้าแอมไชน่าทาวน์ แลนด์มาร์กแห่งใหม่ใจกลางเยาวราช พร้อมเผยรูปปั้นมังกรเทพเจ้านำโชคสุดอลังการ >>

“หมาก” ควงคู่ “คิมเบอร์ลี่” โชว์หวาน อลังการ จัดเต็ม แสง สี ในตำนานเทพมังกรทอง-นางพญาหงส์ฟ้า ฉลองเปิดตรุษจีน “ห้างเซ็นทรัล” >>

“บี๋ อริยะ” เปิดงานวิ่งการกุศล “50th CH3Charity Infinity Run” ประเดิมเมืองจันทบุรี เตรียมส่งต่อ จ. อุบลราชธานี 26 ม.ค.63 >>

เฮงๆ ปังๆ รับปีหนูทอง หมาก-ปริญ – คิมเบอร์ลี่ ควงคู่โชว์ในงาน “CENTRAL CHINESENEW YEAR 2020” >>

#หมากปริญ เตรียมเปิดศักราชใหม่แบบเฮงๆ ตั้งแต่ต้นปี ด้วยการร่วมขบวนแห่มังกรเทพเจ้าแห่งโชคลาภต้อนรับปี 2020 พร้อมเปิดตัวรูปปั้นมังกรสุดอลังการที่ศูนย์การค้า I’m Chinatown(แอมไชน่าทาวน์) >>